fbpx

Regulamin

REGULAMIN STUDIA TATUAŻU I PIERCINGU RAVTATTOO
– Klient jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem studia tatuażu i piercingu Ravtattoo.
Decyzja o wykonaniu usługi w naszym studiu po przeczytaniu regulaminu, oznacza zgodę
na jego warunki.
– Studio wykonuje zabiegi osobom pełnoletnim. Od osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda
opiekunów prawnych napisana osobiście w studiu.
– Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków
psychoaktywnych i odurzających.
– Rezerwacja terminu na wykonanie tatuażu może zostać dokonana osobiście, telefonicznie, bądź
poprzez komunikatory internetowe. Po ustaleniu terminu sesji klient zobowiązany jest do wpłaty
zadatku w wysokości 30%. Suma zadatku odejmowana jest po zakończeniu pracy nad danym
tatuażem. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
– Klient ma prawo do zmiany terminu sesji nie później niż 2 dni przed ustalonym terminem wizyty.
Brak odpowiedzi na sms przypominający o wizycie lub nie przybycie po potwierdzeniu w
wyznaczonym terminie skutkuje utratą zadatku.
– Klient ma prawo do trzykrotnej zmiany terminu bez utraty zadatku.
– Klient ma prawo do odwołania sesji i zwrotu zadatku w przypadku powiadomienia studia o
swojej decyzji co najmniej 7 dni przed wyznaczoną wizytą. Przekroczenie tego terminu
skutkuje utratą zadatku.
– Klient powinien powiadomić studio o ewentualnej zmianie numeru telefonu, w celu korekty
danych w systemie. W przypadku niepowiadomienia, studio nie ponosi odpowiedzialności za brak
smsa przypominającego o wizycie.
– Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu
gojenia tatuażu.
– Poprawki tatuaży nie są płatne w przypadku jednorazowej korekty w okresie od dwóch tygodni
do dwóch miesięcy po zakończeniu sesji. Każda następna poprawka będzie płatna.
– Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób wybarwiania się tuszu na ciele, oraz
ewentualne reakcje alergiczne na wszelkiego rodzaju narzędzia i środki stosowane do jego
wykonania. Dotyczy to również piercingu, w tym kolczyków używanych podczas zabiegu.
– Tatuatorzy i piercerzy zastrzegają sobie prawo do odmowy wykonania tatuażu lub piercingu
bez podania przyczyny. Zadatek zwracany jest wówczas klientowi w całości.
– Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegów narzędzi i środków, oraz prawo klienta
do wglądu w dokumentację Sanepidu, lub certyfikatów widniejących na stronach dystrybutorów.